12121107

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är mycket bra på att samarbeta. Bra på att ta tag i saker.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre på att redovisa. Behöver bli bättre på att planera

Social utveckling:
Ska försöka hjälpa de dom är lite utanför.

Målsättning på kort sikt:
Läser mera böcker hemma.

Målsättning på lång sikt:
Vill bli bra på redovisa.Skolan:
Svenskläraren ger förslag på böcker [elev] kan läsa.

Föräldrar:
Hjälpa [elev] med planering av läxor.

Elev:
Räcka upp handen mer. Alltid ha med sig böcker hem.