12121106

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på idrott. [elev] lägger ner mycket tid på läxorna.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar och är snäll mot dem. [elev] brukar hjälpa andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska börja med att räcka upp handen på lektionerna och delta mer aktivt i undervisningen.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Börja delta mer i undervisningen. Når MVG i SO.
Målsättning på lång sikt:Skolan:
Lärarna ska ställa direkta frågor till [elev].

Föräldrar:
fortsätter att hjälpa med läxorna.

Elev:
[elev] ska börja räcka upp handen på lektionerna.