12121105

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] deltar ofta i diskussioner. De flesta ämnena klarar [elev] väldigt bra. Sköter läxorna bra.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar. Ställer upp för sina kompisar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] behöver läsa mer. [elev] ska börja med att räcka upp handen på lektionerna.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
VG i HK, Matte, Bild, Sp, SV, NO, En
MVG i idrott

Målsättning på lång sikt:
Delta mer muntligt i undervisningen.Skolan:
Lärarna ställer direkt fråga till [elev].

Föräldrar:
fortsätter att hjälpa [elev med läxorna.

Elev:
Delta mer aktivt i undervisningen.]