12121104

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på språk (Sp, en). Tar mycket ansvar. Sköter läxorna väldigt bra. [elev] är mycket duktig på idrott.

Socialt:
[elev] är en väldigt bra kompis. Hon är bra på att lyssna och är rädd om sina kompisar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vara mer delaktig i diskussioner. Behöver bygga upp sin självförtroende.

Social utveckling:
[elev] måste våga säga ”nej” ibland.

Målsättning på kort sikt:
Ska börja med att räcka upp handen på lektionerna.
MVG i id, sp.
VG i en, ma

Målsättning på lång sikt:
Få så bra betyg som möjligt.Skolan:
Att [elev] får den hjälp hon behöver.

Föräldrar:
fortsätta hjälpa med läxorna

Elev:
vara mer aktivt muntligt.