12121103

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Eleven har lätt för att framföra egna åsikter
är duktig muntligt, han vågar ta ställning
Duktig på de praktiska ämnen
Eleven har bra minne och lätt för att förstå.

Socialt:
Duktig på samarbete, alltid trevlig!
Kan föra fram gruppen!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Matte måste förbättras!
Stavningen – kolla [lärare]!?

Social utveckling:
Tänk på vem du sitter bredvid.
Det kan bli lugnare omkring dig.

Målsättning på kort sikt:
Redovisning i SO, kanske VG?

Målsättning på lång sikt:
Höja betygen SO
Id
Stabilisera matte.Skolan:
Ev extra uppgifter för stavningen
kolla skriften – handstilen.
[mentor] kolla hyllan (gör eleven läxorna där?)

Föräldrar kan:
Påminna om läxor!
Kolla matte/repetera ibland

Elev:
Eleven tar ansvar för läsning minst 10 min per dag och
tar hem läxorna för att visa.