12121102

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig muntligt. (Eng)
Han har inga problem kunskapsmässigt om bara viljan finns.

Socialt:
[elev] engagerar sig för sina kompisar.
Han är trevlig!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Träning behövs: göra läxor, slutföra uppgifter, komma i tid, med material

Social utveckling:
[elev] måste öka deltagandet i skolans liv!

Målsättning på kort sikt:
Slutför uppgifterna i svenska!
Redovisning av boken! (hos [lärare])

Målsättning på lång sikt:
Att nå G i Sv. o. Ma
Att prata mindre o. vara aktiv!Skolan:
[lärare] o. [lärare] fixar en plan för redovisningarna.
Lärarna kan påpeka vissa beteenden!

Föräldrar kan:
Hjälpa till med pennan!
Påminna om skolans start o. läxorna!

Elev:
[elev] tar ansvar för sin inlärning hemma
Han arbetar varje dag med uppgifter minst 30 min.