12121101

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Är i tid med material.
Tar ansvar för inlärningen i skolan
[elev] är lugn o. stör ej undervisningen.

Socialt:
Är bra på samarbete i de flesta ämnen.
Han är bra kompis, men går undan ibland
Trivs ändå i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] står just nu i G
Han vill försöka höja till VG i ”So”

Social utveckling:
HK – [namn] ? ev samtal i gruppen
Försöka få mer kontakt med [namn], [namn].

Målsättning på kort sikt:
Bättre läxläsning!
Mer muntlig aktivitet, öka deltagandet!

Målsättning på lång sikt:
Höja motivationen!Skolan:
Påminna ibland om läxor, motivation!

Föräldrar kan:
Öva med [elev]
läsa läxorna
kolla tiden!

Elev skall:
Ta anvar för läxorna! Dvs. ta alltid hem böcker o. material o. plugga med familjen minst 15 min om dagen!