12121100

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en mycket positiv elev som är duktig på att lära sig. Det gäller tekniska saker (ej NOämnet) han är händig.

Socialt:
En trevlig elev (med lite överdrift ibland)
[elev] trivs i sitt lilla gäng.
[elev] kan vara ensamvarg ibland men trivs med det!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Att jobba lite mer o. bättre med eng.

Social utveckling:
Idrotten kan [elev] vara med på!
Samarbete kan förbättras.

Målsättning på kort sikt:
Fixa redovisningar i Sv.
Lämna uppgifter i HK för att få G

Målsättning på lång sikt:
Bli bättre på SO
Öka motivationen!Skolan:
Lärarna påpekar ifall det behövs.
dvs. mindre prat
andra attityder

Föräldrar:
Påpinner om idrottskläder
o. kolla läxorna

Elev:
[elev] tar ansvar för att:
befinna sig på plats – idrott/HK
Sv – tar Simon hem läsningen med uppgifter!
Ingen skolkning framöver!