12121099

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en duktig, ambitiös elev.
Är duktig på engelska
Även SO, ma, sv.

Socialt:
[elev] är bra på samarbete. Hon passar tider, gär att lita på!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] vill aktivera sig mer på lektionerna. Prata, ta ställning osv.
HK?

Social utveckling:
Lugna ner dig / ta upp temat vid ett annat tillfälle så du hinner att fundera!

Målsättning på kort sikt:
Redovisning i SO

Målsättning på lång sikt:
Det muntliga!Skolan:
Vi kan försöka lösa konflikten i HK.

Föräldrar:

Elev:
Läsa lite eng. litteratur.
En utmaning!