12121098

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] har alltid material med sig och kommer i tid. Han har lätt för att koncentrera sig.
[elev] är duktig på slöjd, har det lätt för det praktiska.

Socialt:
kan samarbeta med alla. Är alltid trevlig och bra kompis. Man kan lita på [elev].

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] får inte släppa taget om ”ma”. och måste öka läsningen.

Social utveckling:
Fortsätt som nu!

Målsättning på kort sikt:
Kolla med hemkunskapen och livsmedelskunskap.
Läs ut boken: Sagan om ringen till to v. 47

Målsättning på lång sikt:
Läxläsning med regelbundna tider.
Klara G i matte.Skolan:
Mindre grupp/matte
Lärarna kan hjälpa om [elev] frågar.

Föräldrar:
Kolla läxorna och sköta om diskussioner om böcker och läsning.

Elev:
[elev] tar ansvar för att:
ta hem läxorna o. skönlitteratur!