12121097

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är alltid glad och positiv. Hon har ett positivt o. nyfiket sätt att ta in kunskaper
[elev] tycker om sagor, uppsatser mm och är duktig på det. Hon tycker om att brodera.

Socialt:
Hon trivs på rasterna bland sina kompisar.
Är bra kompis med alla (undantag [elevnamn])

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] vill öva mer på redovisningar och öva ännu mer på proven.

Social utveckling:
[elev] vill träna på att lyssna bättre på de andra för att få bättre samarbete.

Målsättning på kort sikt:
Redovisningar i SO i november och även på eng.

Målsättning på lång sikt:
Samarbetet bör förbättras (mål: 9:an)Skolan
Kan bidra med gruppbildning just för grupparbete o. samarbete. [elev] tycker att det är bättre, lättare då

Föräldrar kan:
lyssna på hennes redovisningar.

Elev:
[elev] ansvarar för att: lyssna bättre på lektionerna.