12121096

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på det mesta och tar eget ansvar för sin inlärning

Socialt:
Är bra kompis – ställer alltid upp vid behov.
Trivs på rasterna.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill gärna bli bättre på svenska.
Vill gärna nå VG i matte.

Social utveckling:
[elev] vill bli bättre på att samarbeta (ex. Hk)

Målsättning på kort sikt:
Samarbete i HK.

Målsättning på lång sikt:
mer muntlig aktivitet