12121095

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Eleven är duktig på samarbete!
Passar tider o. kommer med material.
Eleven tar ansvar för sin inlärning.

Socialt:
Hon är trevlig och bra kompis med alla. Ställer upp för de andra. Verkar trivas i 8 E!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Matte behöver stabiliseras.
Ev. läxhjälp på EVA?

Social utveckling:
Måste öka det muntliga deltagandet!

Målsättning på kort sikt:
Plugga inför ma prov v. 48/49

Målsättning på lång sikt:
Prata mera, våga fråga!
Räcka upp handen!Skolan kan:
Berätta om problemet med tystheten för de andra i Al3
Möte med Gaby – om pratandet.
(ev vid tillfällen under skoldagen)

Föräldrar:
Kan öva med [elev] i matte

Elev:
[elev] tar hem matte o. lär ut till familjen
Och tar ansvar för att räcka upp handen vid minst 1 x vid varje lektionstillfälle!