12121093

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Egentligen är [elev] duktig, men viljan saknas ibland.

Socialt:
Han är bra kompis, trivs på rasterna

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
kan förbättras genom läxläsning och aktivt arbete i undervisningen.

Social utveckling:
[elev] måste lära sig att lyssna!
och lugna ner sig lite.

Målsättning på kort sikt:
Plugga för nästa NO prov

Målsättning på lång sikt:
G i alla ämnen.
Ev byte till [lärare i SV2] och Svenska 2 efter jullovet.Skolan kan:
Förbereda byte till svenska 2
Påminna om att vara tystare och lugnare

Föräldrar kan:
kolla läxorna och ringer ifall det behövs!

[elev] tar ansvar för läxorna!
[elev] gör läxor minst 30 min varje dag!