12121092

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Är duktig på idrotten. mycket aktiv
bra på praktiska saker
Eleven ser möjligheterna!

Socialt:
Bra på att samarbeta, lätt för att ta kontakt. Inget bråk osv.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] måste arbeta lite bättre på eng!!
Stabilisera sig!

Social utveckling:
Eleven måste lära sig att lyssna bättre på andra och prata mindre själv.

Målsättning på kort sikt:
göra läxorna speciellt till eng.

Målsättning på lång sikt:
att klara matte på bra sätt
VG till våren??
Öka motivationen!Skolan:
Vi påpekar ”pratandet”

Föräldrar kan:
Kolla läxor, prata lite engelska och hjälpa [elev] att komma in i sängen.

Elev:
[elev] tar hem läxor minst 1x i veckan för att visa eller plugga
Glöm ej matte!