12121091

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en duktig elev som sköter sin inlärning bra. [elev] är ambitiös och klarar sig bra. [elev] har bra tudieteknik-
Socialt:
En mycket bra kompis, som bryr sig om sina kompisar o. ställer upp när det behövs. Trivs på rasterna.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] behöver träna sin engelska. Mest stavning!

Social utveckling:
Våga vara lite tuffare, säga ifrån.!!

Målsättning på kort sikt:
Kolla upp med [lärare] om eng.

Målsättning på lång sikt:
Hålla G i Moderna språk trots svårigheterna i ämnet engelska.Skolan kan:
1 – kontakta [lärare i engelska]
2 – prata med idrottsläraren [namn]

Föräldrar kan:
Öva lite på engelskan
Kolla läxorna på eng.

Elev:
[elev] tar ansvar för samtal med [engelsklärare] och liteextra övningar hemma