12121090

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott, Hemkunskap, SO, Matematik, Slöjd.

Socialt:
Positiv, rolig, generös med Dig själv, glad, trevlig, ”busig” snäll.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
SO, En, Sp, NO + övriga ämnen kan förbättras gm att läxläsningen förbättras.

Social utveckling:
[elev] vill ha ett mer vårdat språk.
Prata mindre på lektionerna ang. annat.

Målsättning på kort sikt:
Önskar G i alla ämnen.
Önskar VG i Ma, Id, Sl, Bl,

Målsättning på lång sikt:
Innebandy- eller IT-program på gymnasiet.[mentor] håller kontakt med [elev] och undervisande lärare om hur skolarbetet fortgår.
Skolan uppdaterar hemsidan ang. läxschema o. provschema.

Föräldrar:
Påminner och förhör läxor.
Finns tillgängliga och hjälper grna till inom rimliga tider.

Elev:
Komma ihåg läxböckerna åt båda hållen.
Göra läxorna bra, helst varje dag.
Förbättra koncentrationen på lektionerna.
Skriva in läxor o. prov i Elevkalendern.