12121089

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
HK, Slöjd, Svenska,

Socialt:
Lugn, ansvarafull, snäll, trevlig,

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Lägga ner mer energi på skolarbetet i stort.

Social utveckling:
Mindre tidsoptimist, planera tiden bättre.

Målsättning på kort sikt:
Vill ha G i alla ämnen i första betyget.

Målsättning på lång sikt:
Vill bli polis.Skolan:
[mentor] håller kontakt med undervisande lärare och hör efter hur det går med studierna.
[mentor] har försökt få [elev] att förstå vikten av att deltaga i Idrott, tyvärr utan framgång.

Föräldrar:
Puscha på [elev]!
Läxorna, maten, idrott, sömn,

Elev:
Lägga ner mer tid och energi på skolarbetet.
Komma i tid till skolan. Planera Din tid bättre på morgonen, ej missa bussen!
Sova längre på natten. Äta bättre.