12121088

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bild, Slöjd, Hemkunskap, Spanska, Matematik

Socialt:
omtänksam, snäll, trevlig, positiv, glad,

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
SO o. HK – läsa läxan bättre, öva mer hemma
En; lättare eng-böcker att läsa
titta på DVD-filmer o. lyssna på eng (ta bort den svenska textremsan) ha eng. textremsa.

Social utveckling:
Våga mer – räcka upp handen o. svara
– delta i diskussioner.

Målsättning på kort sikt:
Ska ha G i alla ämnen !

Målsättning på lång sikt:
Rally-gymnasium i Anderstorp.
(Ban-race)
Arkitekt[mentor] framför [elev]’s åsikter om de ämnen vi har diskuterat.
Jag undersöker hur vi ska få fler elever att äta bättre. Skolrestaurangen – cafeterian.
Vatten är ett krav.

Föräldrar:
Finns tillgängliga vid läxor o. prov.

Elev:
Pratar med Daniela om ”lätta” eng-böcker att läsa helst varje dag.
Tittar på engelska favoritfilmer och lyssnar mycket på uttal.
Läxläsningen blir [elev)’s ansvar.