12121087

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bild, Svenska, Språk, Musik, Hemkunskap,

Socialt:
Positiv, glad, omtänksam, snäll, omhändertagande.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsa på läxan bättre, framförallt i SO, men även i Sv, En, HK.
[elev] har bytt Ma-grupp v. 45, till PM/KA.

Social utveckling:
Prata lite mer på lektionerna, när man ska, enligt Jessica.

Målsättning på kort sikt:
Läsa läxan bättre. Komma ihåg böckerna. Några VG och G i betyget Ht -06.

Målsättning på lång sikt:
att få jobba med djur. Att kommain på en gy-utbildning, som handlar om djur.Skolan:
Jag som mentor för [elev], håller koll på hur [elev] tillgodoser sig undervisningen i olika ämnen, spec. (idag) SO, där det finns ett ?. Skkolans hemsida ska vara uppdaterad med läxschema/provschema, för att hjälpa till med hemarbetet.

Föräldrar:
Påminna o. fråga om läxor och prov.
Förhöra läxan.
Hålla koll på läxläsningen.

Elev:
Ta hem böckerna + läsa läxan.