12121086

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO. Slöjd, NO, Spanska, bild

Socialt:
Snäll, trevlig, omtänksam, rolig, glad, ”busig”, positiv ledare.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
En, Sv, Ma, Id

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Några VG, ev MVG i första betyget.

Målsättning på lång sikt:
Barn- och Fritidsprogrammet på Wasa, inriktning fotboll, vill [namn] gärna gå.Skolan:
[mentor] tar kontakt med undervisande lärare i Ma o. Id, för att klara ut vad [elev] kan göra för att höja sig.

Föräldrar:
Stötta med läxor och prov.

Elev:
Springa på Idrotten. Vara mer aktiv? Försöka vara mer aktiv när det gäller att prata på lektionerna. (En)