12121085

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bild, Musik, slöjd, Svenska, SO, Tyska,

Socialt:
Glad, positiv, snäll, lätt för att skratta, omtänksam, ansvarstagande.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Engelska; titta på eng. filmer utan svensk text. läsa enkla engelska böcker
NO; läsa läxan lite bättre, läsa bra till provet v. 49. Lycka till!

Social utveckling
Våga visa att Du kan! Prata lite mer!
Räcka upp handen, inte vara rädd för att svara fel!

Målsättning på kort sikt:
Bra första betyg, helst G i alla ämnen.

Målsättning på lång sikt:
Ett arbete med musik i.[mentor] hjälper till med eng. böcker.
[mentor] informerar sig om hur det går i skolan för [elev].

Föräldrar:
Hjälpa till vid läxor och prov, t.ex. förhöra.
Finnas till hands.

Elev:
En; titta på mer eng. filmer o. lyssna på språket. läsa eng. böcker.
Läsa läxorna bra!
Räcka upp handen, vara mer aktiv.