12121114

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Duktig på att lyssna in kunskap.
Bra på de praktiska delarna.

Socialt:
Bra kompis

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
försöka skaffa mer kunskaper i så många teoretiska ämnen som möjligt

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
– vara ombytt och deltaga på Idrotten.
– [elev] fundera ut en bra praktikplats.

Målsättning på lång sikt:
Fundera ut vilket program på gymnasiet som skulle locka.Skolan:
Ansvarar för att strukturera upp [elev]s vardag i skolan.
Hjälpa [elev] mot ett bra gymnasieval.

Föräldrar:
– Se till så att [elev] tar med sig idrottskläder
– ”peppa” [elev] i sitt val av praktikplats.

Elev:
– Börja fundera över tiden efter [skolnamn].
– komma med förslag till praktikplats.