12121115

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på att delta i diskussioner. Bra på att sköter läxorna. Är duktig på svenska.

Socialt:
Mycket bra kompis. Ställer upp när kompisarna behöver hjälp.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Lägga mer tid på läxor. Vill bli ännu bättre på SO. och N.O.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Prata mer på SO-lektionerna. Lägga mer tid på S.O. och N.O.

Målsättning på lång sikt:
Satsa ppå VG i svenska, bild, idrottSkolan:
Svenskaläraren ger förslag på böcker.

Föräldrar:
föräldrarna påminner om läxor och prov

Elev:
Ta hem böckerna varje dag och kolla om de har läxa.