13131006

[Elev] vill bli bättre på att utnyttja lektionstiden.

Bli bättre på att se vilken nytta som utbildningen har för framtiden.Skolans åtagande: Se till att [elev] har tydliga ramar och vet var han ska vara.
[Elev]s ansvar: Att medvetet söka lugn och koncentration.

Skolans åtagande: Att koppla samman ämnen med framtida studier och yrkesliv.
[Elev]s ansvar: Att aktivt sträva efter att se framåt och att tänka positivt.
Hemmets ansvar: Att på ett positivt sätt hjälpa [elev] att se vägar in i framtiden genom diskussioner om olika möjligheter.

13131005

[Elev] vill bli bättre på att inte ställa oroimliga krav på sig själv.

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.Skolans åtagande: att tydliggöra de krav som gäller i de olika ämnena och säkerställa att [elev] blir medveten om var hon befinner sig i förhållande till målen i respektive ämne.

Skolans åtagande: Ge möjlighet till diskussion och reflektion samt ge en god respons på det som kommer fram.
[Elev]s ansvar: Att medvetet arbeta för att synliggöra sin förståelse och aktivt ta del i olika diskussioner.
Hemmets ansvar: Att hjälpa och stödja [elev].

13131004

Att utveckla sin förmåga att diskutera, analysera och beskriva, både muntligt och skriftligt.

Att utveckla sin förmåga att planera sitt arbete.Skolans ansvar: Att ge tillfälle till diskussioner samt ge konstruktiva framåtsyftande råd.
[Elev]s ansvar: Att aktivt ta tillvara på de tillfälle, både spontanta och planerade, som erbjuds för diskussion.
Hemmets ansvar: Att aktivt stötta och stödja.

Skolans ansvar: Att tillhandahålla tydliga instruktioner och ramar.
[Elev]s ansvar: Att ta tillvara på information samt se till at få information som eventuellt har missats.

13131003

* Engelskan: Bibehålla och utveckla med mer avancerade uppgifter

* Göra sitt bästa i allt.

* Bild: Tänk till en extra gång om det är ”klart”.* Diskussion med [lärare] om tillvägagångssätt. (Föräldrarna tar gärna del i detta)

* Kämpa på. Koncentration. Disciplin.

* Reflektera över det man gör.
Uppföljning: Nästa utv. samtal.

12121057

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska och svenska

Socialt:
Omtänksam lyhörd. Diplomatisk

Kunskapsutveckling:
Matte
So

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att öka förståelsen i spanska.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i eng + sv.Skolan:
Finns möjlighet att sitta mer ostört under matte-lektionerna.

Föräldrar:
– (deltog ej)

Elev:
Fokusera på skolarbetet under lektionerna. Planera hemarbetet.

12121078

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Matematik
Idrott

Socialt:
Omtänksam och lätt att komma överens med.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Visa vad du kan genom att vara aktivare muntligt under lektionerna

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Att läsa och muntligt presentera en bok under ht -06.

Målsättning på lång sikt:
att nå målen för VG i de flesta ämnen.Skolan:
Alla lärare ska försöka hjälpa [elev] att bli mer aktiv under lektionerna.

Föräldrar:
Att hjälpa till och framför allt påminna om läxor och prov.

Elev:
Att komma ihåg att vara aktiv under lektionerna.

12121077

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen
Spanska

Socialt:
Glad och positiv

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre på SO, SV, NO, engelska

Social utveckling:
Behöver öva på våga säga vad du tycker och tänker.

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt presentera en läst bok under ht -06.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i spanska, slöjd + hk.Skolan:
Kan man öka arbetet i spanska? (takt? mängd?)

Föräldrar:
Lite läxhjälp med NO+SO
Hjälp med planering.

Elev:
Tänka på att planera hemarbetet så att uppgifterna inte hopar sig.

12121076

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen främst löjd, hk

Socialt:

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Svenska – läsningen
Engelska – läs- och hörförståelse

Social utveckling
Att tänka sig för innan han handlar eller säger saker.

Målsättning på kort sikt:
att redovisa en läst bok muntligt under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att komma in på fordonsprogrammet.Skolan:
Erbjuder extra läxhjälp på håltimmen, måndag + fredagar.

föräldrar:
Mamma hjälper till med engelsk-läxor.

Elev:
[elev] ”offrar” sina håltimmar må + fred.
[elev] ska ta hjälp av mamma med hemarbetet vid behov.

12121075

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
duktig praktiskt

Socialt:
Glad och positiv.
God inställning till skolarbete.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsningen, både lasförståelse + hastighet.

Social utveckling:
Fokusera under lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
att muntligt redosvisa en bok denna termin.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för godkänt i samtliga ämnen.Skolan:
Byte till SVEN direkt.
Möjlighet att byta EVA-aktivitet till studiehjälp finns.

Föräldrar:

Elev:
Bli bra på att planera skol- och hemarbete.

12121074

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Viljan att veta och lära.

Socialt:
Social, öppen, lätt att komma överens med.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Matematik

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt presentera en klassiker under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för minst VG i de flesta ämnen.Skolan:
[elev] tycker att allt fungerar bra som det är.

Föräldrar:

Elev: