12121077

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen
Spanska

Socialt:
Glad och positiv

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill bli bättre på SO, SV, NO, engelska

Social utveckling:
Behöver öva på våga säga vad du tycker och tänker.

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt presentera en läst bok under ht -06.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i spanska, slöjd + hk.Skolan:
Kan man öka arbetet i spanska? (takt? mängd?)

Föräldrar:
Lite läxhjälp med NO+SO
Hjälp med planering.

Elev:
Tänka på att planera hemarbetet så att uppgifterna inte hopar sig.