12121076

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen främst löjd, hk

Socialt:

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Svenska – läsningen
Engelska – läs- och hörförståelse

Social utveckling
Att tänka sig för innan han handlar eller säger saker.

Målsättning på kort sikt:
att redovisa en läst bok muntligt under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att komma in på fordonsprogrammet.Skolan:
Erbjuder extra läxhjälp på håltimmen, måndag + fredagar.

föräldrar:
Mamma hjälper till med engelsk-läxor.

Elev:
[elev] ”offrar” sina håltimmar må + fred.
[elev] ska ta hjälp av mamma med hemarbetet vid behov.