12121075

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
duktig praktiskt

Socialt:
Glad och positiv.
God inställning till skolarbete.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsningen, både lasförståelse + hastighet.

Social utveckling:
Fokusera under lektionerna.

Målsättning på kort sikt:
att muntligt redosvisa en bok denna termin.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för godkänt i samtliga ämnen.Skolan:
Byte till SVEN direkt.
Möjlighet att byta EVA-aktivitet till studiehjälp finns.

Föräldrar:

Elev:
Bli bra på att planera skol- och hemarbete.