12121074

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Viljan att veta och lära.

Socialt:
Social, öppen, lätt att komma överens med.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Matematik

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt presentera en klassiker under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för minst VG i de flesta ämnen.Skolan:
[elev] tycker att allt fungerar bra som det är.

Föräldrar:

Elev: