12121073

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Språk (+ alla teoretiska ämnen)

Socialt:
Omtänksamhet

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Diskutera och reflektera aktivare.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Framföra åsikter oftare under lektionerna.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i SO, Sv, Eng, FrSkolan:
Diskussioner i grupp oftare.

Föräldrar:

Elev:
Att fortsätta göra mitt bästa!