12121072

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Estetiska ämnen + språk

Socialt:
Omtänksam och glad!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill gärna bli bättre inom NO.

Social utveckling
Öka tålamodet både tillsammans med kompisar och när du arbetar.

Målsättning på kort sikt:
Att försöka hitta en studieteknik som gör att NO:n blir lättare att komma ihåg.

Målsättning på lång sikt:
Ha förutsättningar för att välja gymnasieprogram själv.Skolan:

Föräldrar:
Hjälpa till med förberedelser för prov och ev. läxor.

Elev:
Tala om när det är prov + läxor hemma och ta emot hjälp av föräldrarna.