12121071

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bild
Matematik

Socialt:
Omtänksam!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Skrivandet är bra, men kan bli riktigt bra!

Social utveckling:
Våga tala i grupp, även när det inte bara är närmsta kompisarna närvaro.

Målsättning på kort sikt:
att muntligt presentera en bok för en liten grupp under ht.

Målsättning på lång sikt:
att nå målen för minst VG i bild, svenska, matematik, slöjd, hk, so, engelska.Skolan:

Föräldrar:

Elev:
Fortsätta som nu men visa vad du kan!