12121070

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
God förmåga att genomföra (och planera) sitt arbete inom alla ämnen.

Socialt:
Positiv och nyfiken. Omtänksam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Att redovisa (muntligt) en klassiker under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att målen för minst VG nås i samtliga ämnen.Skolan:
Tala med mattelärarna om ev. gruppbyte.

Föräldrar:

Elev: