12121069

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen

Socialt:
Har gott om kompisar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Se åtgärdsprogram

Social utveckling
– ” – (Se åtgärdsprogram)

Målsättning på kort sikt:
Att [elev] förbättrar/ökar närvaron i skolan.

Målsättning på lång sikt:
att nå målen för godkända betyg i Sv, eng, ma + praktiska ämnenSkolan:
Se åtgärdsprogram

Föräldrar:
Se åtgärdsprogram

Elev:
[elev] ska själv se till att han kommer till skolan i rätt tid varje dag.