12121068

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska

Socialt:
Öppen och positiv

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Spanska

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Att öva mer på att tala spanska.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för VG i engelska, No, Sv, bildSkolan:

Föräldrar:

Elev::
Se till att all läsning recenseras i bok-boken.