12121067

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Musik
Flitig, fokuserad

Socialt:
Omtänksam, lätt att anpassa dig.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsning – hastighet + förståelse

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt redovisa en bok under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen i sv, eng, ma.Skolan:
Diskutera ev. gruppbyte tillbaka till spec. matemetik med Gisela och Kajsa.
Sven med ”steg för steg”. 1-2 ggr/v. Studiehjälp på EVA-tid. Extra specialund. 30 min måndagar
Se åtg. program

Föräldrar:

Elev:
Öka läsningen hemma – minst 15 min per dag.