12121066

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Duktig praktiskt.

Socialt:
Snäll, omtänksam

Kunskapsutveckling:
Våga ta ställning och visa engagemang

Social utveckling:
Våga tala i större grupp

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt redovisa en bok under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för minst godkänt i samtliga ämnen.Skolan:
Liten grupp i engelska.

Föräldrar:

Elev:
Ska alltid ha idrottskläder med sig.