12121065

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska, allmänbildning

Socialt:
Ärlig, lätt att finna dig i nya situationer.

Kunskapsutveckling:
Handstilen
Spanskt uttal

Social utveckling:
Tala tydligare så att ingen behöver gissa vad du säger.

Målsättning på kort sikt:
Förbättra det spanska uttalet.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG/ So, sp, mu, engSkolan:

Föräldrar:

Elev:
Fortsätta arbeta som tidigare.