12121064

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Matematik
Visar alltid god arbetsvilja

Socialt:
Omtänksam och tjänstvillig.

Kunskapsutveckling:
Engelska – skriva och tala.
Läshastigheten behöver öka.

Social utveckling:
Utveckla förmågan att uttrycka sig (både) muntligt (och skriftligt)

Målsättning på kort sikt:
Att muntligt presentera en läst bok under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för godkänt i alla ämnenSkolan
Konverstionsträning i engelska.

Föräldrar:

Elev:
Försöka träna hörförståelse extra. Lyssna på musik noga (understuket) och fundera över språket i engelska program/filmer.