12121063

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
No, främst biologi.
Att skriva.

Socialt:
Glad. Vill alltid göra sitt bästa.
Lätt att fokusera.

Kunskapsutveckling:
Stärka läs- och hörförståelsen i engelska.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att försöka vara mer drivande i grupparbeten.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för VG i No, So, Sv, Id, Sl, hkSkolan:
Fler tillfällen att öva läs- och hörförståelse i engelska.

Föräldrar:

Elev:
Att läsa två böcker till under ht.