12121062

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Lätt för språk och teoretiska ämnen

Socialt:
Positiv, stark, självständig

Kunskapsutveckling:
Praktiska ämnen kan utvecklas.

Social utveckling:
Våga visa vad du kan oftare.

Målsättning på kort sikt:
Att läsa en klassiker under ht.

Målsättning på lång sikt:
Att nå minst målen för VG i alla ämnen.Skolan:
Ge (elevens namn) möjlighet att visa vad hon kan.
Ge henne ordet även om hon inte räcker upp handen.

Föräldrar:

Elev:
Läsa olika typer av litteratur, för att stärka ordförrådet.