12121061

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott, bild, slöjd
Språk

Socialt:
Snäll och hjälpsam. Lätt att umgås med alla. Månar om kompisar.

Kunskapsutveckling:
Skrivande och berättelser.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Bli bättre på att planera hemarbetet.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i idrott, slöjd och språk och VG i övriga ämnen.Skolan:
Att alla lärare ska vara tydliga med vad som krävs för att nå olika betyg.

Föräldrar:
Hjälpa till att påminna om hemarbetet. och planeringen av det.

Elev:
Hålla en god planering så att hemarbetet flyter lättare.