12121060

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen.

Socialt:
Ansvarstagande.
Trygg och stabil

Kunskapsutveckling:
Talad engelska

Social utveckling:
Att ta ställning och formulera sig.

Målsättning på kort sikt:
Att tala mer och vara mer aktiv under engelsklektionerna.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för godkänt i alla ämnen.Skolan:
Sven-undervisning med ”steg-för-steg” 3 ggr/veckan
Extra liten engelskgrupp

Föräldrar:
Att hjälpa till med att hitta böcker att läsa hemma + att se till att de blir lästa.

Elev:
Att läsa böcker hemma, helst varje dag.