12121059

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engagerar sig alltid i skolarbetet.

Socialt:
Deltar gärna i diskussioner. Tar ställning och formulerar sig väl.

Kunskapsutveckling:
Läsning – hastighet

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att redovisa en läst bok muntligt denna termin.

Målsättning på lång sikt:
Nå målen för MVG i musik.
Nå målen för VG i NO, eng, slöjd, SO, SvSkolan:
David vill få större möjligheter att tala (understruket) engelska.

Föräldrar:

Elev:
Läsa mer hemma.