12121058

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Duktig praktiskt och i idrott.

Socialt:
Samarbetsvillig och omtänksam

Kunskapsutveckling:
Läsningen
Öva på att tala engelska

Social utveckling:
Våga vara mer muntligt aktiv.

Målsättning på kort sikt:
Att två böcker ska läsas och redovisas denna termin.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för godkänt i samtliga ämnen.Skolan:
Sven med ”steg-för steg”
Spec.undervisn. matematik i liten grupp.

Föräldrar:
Hjälp med att förhöra läxor i engelska.

Elev:
Se till att läxor och läsning hemma blir noga gjorda.