12121056

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen

Socialt:
Bra kompis

Kunskapsutveckling:
(Engelska) Matte

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Ta hem böckerna och repetera

Målsättning på lång sikt:
Godkänt i Sv. Eng. MaSkolan:
Påminna om böckerna
Tydligt läxschema! Mentors tid.

Föräldrar:
Påminna om läxor!
Hjälp med att förhöra.

Elev:
Att ta hem böckerna