12121055

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Sv, Bild (De flesta ämnena)

Socialt:
God kamrat. Kan känna av hur andra mår.

Kunskapsutveckling:
Bild

Social utveckling:
ta ledarplats när tillfälle ges.

Målsättning på kort sikt:
Försöka visa mer vad jag kan.

Målsättning på lång sikt:
Nå så långt som möjligt i alla ämnen för att kunna ”välja” när jag vet vad jag vill.Skolan:
Tänka på bra grupper.

Föräldrar:
Fortsätta att stötta!

Elev:
Visa vad du kan!
Fortsätta fokusera på skolan!