12121078

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Matematik
Idrott

Socialt:
Omtänksam och lätt att komma överens med.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Visa vad du kan genom att vara aktivare muntligt under lektionerna

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Att läsa och muntligt presentera en bok under ht -06.

Målsättning på lång sikt:
att nå målen för VG i de flesta ämnen.Skolan:
Alla lärare ska försöka hjälpa [elev] att bli mer aktiv under lektionerna.

Föräldrar:
Att hjälpa till och framför allt påminna om läxor och prov.

Elev:
Att komma ihåg att vara aktiv under lektionerna.