12121079

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bild, Slöjd, Musik, Idrott

Socialt:
Snäll, trevlig, rolig, positiv, glad, (busig), omtänksam, hjälpsam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Engelska; läsa engelska texter, skriva,
Svenska; läsa texter och skriva.
SO; läsa mer, läxa?

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Vill gärna ha förbättrat Engelska. (VG)
Önskar G i alla ämnena.

Målsättning på lång sikt:
[namn] vill gärna bli polis (nov -06)Skolan:
[Mentor] håller kontakt med undervisande lärare och kollar läget.
Läxor och läxschema i En, So, No. [mentor]
Skolan uppdaterar läxschema o. provschema.

Föräldrar:
Hjälper till med läxor o. prov.

Elev:
Läsa läxorna som ges.