12121080

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
SO, NO, Id, Bild, HK, Ma

Socialt:
Glad, positiv, tar bra ansvar, kan lita på [elev], snäll, trevlig, rolig, positiv ledare,

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
En; behöver träna uttalet
Ty; -”-

Social utveckling

Målsättning på kort sikt:
Bli bättre i En + Ty.
Få bra betyg, så att du kommer in på Strömsholms Ridsportsgymnasium.

Målsättning på lång sikt:
Komma in på -gymnaisum [se ovan]
[elev] vill bli tävlingsryttare/SM-ryttare.

[Mentor] tar kontakt med undervisande lärare i Ma o. Id, för att ta reda på hur läget är.

Föräldrar:
Backa upp och vara till hjälp, om det behövs.

Elev:
Vara aktiv på lektionerna.
Fortsätta jobba som Du gör nu, både skriftligt och muntligt.